Siv Kjersti Rodal
Siv Kjersti Rodal
Director of Quality, Regulatory & NPD
Telefon: 24 11 01 26 / 725
Mobil: 906 69 086
Siv.Kjersti.Rodal@midsona.no

 Marit Roald
Marketing Director/ Markedsdirektør
Telefon: 24 11 01 29 / 729
Mobil: 915 41 352
Marit.Roald@midsona.no

 

 

 
Marthe Kaasa Færø
PR- og kommunikasjonsansvarlig
Telefon: 24 11 01 69 / 796
Mobil: 924 43 955
Marthe.Faro@midsona.no

Foto: Rasmus Kongsøre

Christoffer Mørck
Christoffer Mørck 
CEO/ Adm.direktør
Telefon: 24 11 01 45 / 745
Mobil: 452 54 525
Christoffer.Morck@midsona.no

  

 


Vibeke Blix Stensland
Vibeke Blix Stensland
Marketing manager / Markedssjef
Telefon: 24 11 01 32 / 732
Mobil: 930 46 017
Vibeke.Blix.Stensland@midsona.no